top of page

זוהר בדשא בפעולה: סרטונים

הקמת בריכת נוי - שלב ב'

הקמת בריכת נוי - שלב א'

גינות ובריכות שהקמתי

זוהר בדשא בריכת נוי בקיבוץ הסוללים

זוהר בדשא בריכת נוי בקיבוץ הסוללים

בריכת נוי המשלבת אבן טבעית, צמחי מים ודגים

זוהר בדשא הקמת בריכת נוי בשמשית

זוהר בדשא הקמת בריכת נוי בשמשית

במראה טבעי ובשילוב צמחי גדה ומים, ודגי נוי

זוהר בדשא הקמת גינה פרטית בצפון

זוהר בדשא הקמת גינה פרטית בצפון

משטח דשא גדול עם גינת שוליים מגוונת ופורחת

'זוהר ארגמן 'זוהר בדשא

'זוהר ארגמן 'זוהר בדשא

אני ברגע שקט עם אחד השיחים האהובים עליי

בריכת דגי נוי בטל-אל של זוהר בדשא

בריכת דגי נוי בטל-אל של זוהר בדשא

בריכת דגי נוי בגודל בינוני משולבת צמחי מים וגדה

גינה פרטית בשמשית ע"י זוהר בדשא

גינה פרטית בשמשית ע"י זוהר בדשא

אלמנט מים בחבית, שביל אבני מדרך

פרט מגינה בוגרת בעמק יזרעאל

פרט מגינה בוגרת בעמק יזרעאל

שילוב מטפס על חומה ושתילה בכדים

פרט מתוך גינה פרטית בצפון

פרט מתוך גינה פרטית בצפון

חיפוי בחלוקי נחל ושתילה בכדים

הקמת גינה פרטית בצפון - זוהר בדשא

הקמת גינה פרטית בצפון - זוהר בדשא

שביל גישה מחופה בשילוב צמחייה

גינה פרטית בעמק יזרעאל - זוהר בדשא

גינה פרטית בעמק יזרעאל - זוהר בדשא

גיזום פיסולי

תכנון והקמת גינה בשמשית - זוהר בדשא

תכנון והקמת גינה בשמשית - זוהר בדשא

שילוב חיפויים ושתילה בכדים בשביל הגישה

הקמת בריכת נוי בגליל - זוהר בדשא

הקמת בריכת נוי בגליל - זוהר בדשא

בריכה במראה טבעי המשלבת צמחי מים וגדה

פרט מתוך גינה פרטית בוגרת בצפון

פרט מתוך גינה פרטית בוגרת בצפון

עץ בוגר פורח

תכנון והקמת גינה בשמשית - זוהר בדשא

תכנון והקמת גינה בשמשית - זוהר בדשא

שביל גישה מאבנים משולב בצמחייה

פרט מבריכת דגי נוי בשמשית- זוהר בדשא

פרט מבריכת דגי נוי בשמשית- זוהר בדשא

צמחי מים ודגי נוי

גינה פרטית באיזור חיפה - זוהר בדשא

גינה פרטית באיזור חיפה - זוהר בדשא

עיצוב נוף בשילוב עצים, שיחים ודשא

פרט מתוך גינה בשמשית - זוהר בדשא

פרט מתוך גינה בשמשית - זוהר בדשא

שביל אבני מדרך בשילוב כדים פורחים

שביל אבני מדרך בשילוב כדים פורחים

זוהר בדשא - זה אני

זוהר בדשא - זה אני

גינה בשמשית - תכנון והקמה זוהר בדשא

גינה בשמשית - תכנון והקמה זוהר בדשא

משטח דשא גדול בשילוב גינת שוליים מגוונת

פרט מגינה בשמשית

פרט מגינה בשמשית

גדר עץ

גינה בשמשית של זוהר בדשא

גינה בשמשית של זוהר בדשא

הקמת גינה בקיבוץ הסוללים

הקמת גינה בקיבוץ הסוללים

שימוש באבני מדרך בשילוב דשא

פרט מתוך גינה בשמשית

פרט מתוך גינה בשמשית

אלמנט מים ושביל מדרך

גינה בשמשית של זוהר בדשא

גינה בשמשית של זוהר בדשא

פרט מבריכת דגי נוי בשמשית

פרט מבריכת דגי נוי בשמשית

צמחי גדה

זוהר בדשא הקמת בריכת דגי נוי

זוהר בדשא הקמת בריכת דגי נוי

מבט כללי

תכנון והקמת בריכת נוי בקיבוץ הסוללים

תכנון והקמת בריכת נוי בקיבוץ הסוללים

מבט כללי

תכנון והקמת גינה בשמשית

תכנון והקמת גינה בשמשית

מבט כללי

bottom of page